Prohlášení společnosti Coty k provádění testování na zvířatech

Coty Inc je v celosvětovém měřítku přední společností v oblasti kosmetiky. Vytvořili jsme portfolio uznávaných značek a nabízíme inovativní výrobky vynikající kvality, přičemž jsme se zavázali udržovat nejvyšší možné standardy bezpečnosti pro naše zákazníky. Předtím, než na trh uvedeme nový výrobek, provádíme důkladné hodnocení, abychom se ujistili, že je bezpečný pro použití lidmi a pro životní prostředí a splňuje požadavky všech platných zákonů, předpisů a nařízení. Naše postupy hodnocení bezpečnosti složení kosmetických výrobků jsou založeny na používání uznávaných alternativ nahrazujících testování na zvířatech, využití stávajících bezpečnostních dat a stále se zvyšujícím podílu dat sdílených s jinými odvětvími.

Neprovádíme ani v žádném případě nepověřujeme žádnou třetí stranu, aby naším jménem prováděla testování našich produktů nebo přísad na zvířatech. Společnost COTY dobrovolně ukončila testování hotových kosmetických produktů na zvířatech v roce 1991, tedy dlouho předtím, než byl vydán oficiální evropský zákaz takového testování v roce 2004. Již řadu let se aktivně podílíme na výzkumu a vývoji alternativních možností testování. Společnost COTY se podílí na největší iniciativě soukromo-veřejného partnerství na světě SEURAT-1, která je zaměřena na vývoj alternativních způsobů testování kosmetických produktů. O celkovou investici 50 miliónů euro se dělí společně Evropská komise a kosmetický průmysl. Tím vznikl dostatečný základ pro stanovení strategie a strategické spolupráce, které budou nezbytné pro rozvoj dalších alternativních metod, například pro systemickou toxicitu.

Je všeobecně známo, že Čína je v současnosti jedinou zemí, která vyžaduje povinné testy na zvířatech pro všechny kosmetické produkty dovážené do této země. Nicméně vedeme aktivní dialog s čínskými orgány a zákonodárci, včetně prostřednictvím našeho členství v čínském sdružení výrobců parfémů a kosmetiky CAFFCI (China Association of Fragrance Flavor and Cosmetic Industries). Výsledkem naší aktivity je, že Čína začala nedávno zkoumat způsoby, jak nahradit testování na zvířatech a žádá o pomoc evropské vědce.

Společným cílem všech těchto snah je zcela eliminovat testování na zvířatech.