TISKOVÁ ZPRÁVA

Stanovisko společnosti Coty Inc. k testování na zvířatech

Coty Inc. je vedoucí společností světového průmyslu krásy a jednou z největších parfumérských společností na světě. Vyvinuli jsme portfolio významných značek a nabízíme novátorské výrobky vynikající kvality, u nichž se zavazujeme k zachování maximálních možných standardů spotřebitelské bezpečnosti.

Společnost Coty dobrovolně upustila od testování konečných kosmetických výrobků na zvířatech v roce 1991, dlouho před oficiálním evropským zákazem takovéhoto testování z roku 2004. Coty se řadu let aktivně podílí na výzkumu a vývoji alternativ k testování na zvířatech.

Předtím, než výrobek uvedeme na  trh, detailně jej posuzujeme, abychom zajistili, že bude bezpečný pro humánní použití i pro životní prostředí a že vyhoví všem příslušným zákonům, pravidlům a předpisům. Naše posouzení bezpečnosti kosmetických složek vychází z používání uznávaných alternativ k testování na zvířatech, využívání stávajících údajů o bezpečnosti a, ve zvyšující se míře, sdílení takovýchto údajů s ostatními obory. Naše výrobky ani jejich složky netestujeme na zvířatech ani takovéto testování nezadáváme žádným třetím stranám.

Jediné výjimky tvoří několik málo zemí, v nichž po nás, dle zákona, regulační orgány vyžadují, abychom jim předložili naše produkty nebo složky pro testování na zvířatech jako povinnou část jejich regulačních protokolů v souladu s jejich místními předpisy. V těchto zemích pravidelně komunikujeme přímo se správními orgány a snažíme se je přesvědčit, aby přijaly platnost výsledků alternativních testovacích metod, které nejsou prováděny na zvířatech. Přistoupit na testování na zvířatech pověřenými orgány pro nás představuje pouze poslední možnost.

Nadále se snažíme o vývoj a přijetí dalších spolehlivých metod jiného testování než na zvířatech a nadále budeme výrazně podporovat výzkum, zavádění a zlepšování alternativ k testování na zvířatech, především u složitějších testů, u nichž nebyly stanoveny žádné alternativní metody. Za tímto účelem se aktivně účastníme výzkumných programů v Evropě a v USA a věnujeme jim finanční prostředky, čas, zdroje a vědecké odborné zkušenosti. Společným cílem všech těchto iniciativ je kompletní eliminace testování na zvířatech.