Podmínky

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Uživatel souhlasí ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění se zpracováním jeho osobních údajů společností Coty Česká republika, s.r.o., se sídlem Na Okraji 335/42, 162 00 Praha 6, IČ: 25794701 (dále jen "provozovatelem"), a to zejména jeho jména a příjmení, emailové adresy, (dále jen "osobní údaje"), a to pro účely poskytování služeb v rámci webové prezentace http://cz.rimmellondon.com/ provozovatelem uživateli a dále k marketingovým účelům provozovatele, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, §12 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv provozovatelem se na něj může obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Uživatel zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených provozovatelem.

Uživatel rovněž souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu.